Hvad kan vi?

Strategi, kultur og individ

Vores indsatsområder befinder sig i spændet mellem strategi, kultur og individ.

I den tætte dialog med kunden screener vi et evt. behov og forventningsafstemmer hvor indsatsen giver det bedste udbytte. Vi kan fokusere indsatsen direkte på enten strategi-, kultur- eller individniveau. Eller vi kan fokusere på spændeviden mellem de 3 områder.

Organisationskapitalen: 

Samspillet mellem vores kultur og strategien er afgørende for vores resultater. Målet må være at kulturen understøtter strategien.

Kompetencekapitalen:

Har vi i organisationen de kompetencer der skal til for at vi kan lykkes? Forandringer i organisationen stiller altid krav til en analyse af vores kompetencer. Aflæring/tillæring.

Motivationskapitalen

Når et menneske ser mening, så påtager hun sig ejerskab. Holdningsmobilisering, samarbejde, relationer og ejerskab er afgørende for den enkeltes rolle i organisationen og for hvordan gruppedynamikken i kulturen kan blomstre.

Hvad kan vi?

Kurser og seminarer

Vi tilrettelægger målrettede kurser og seminarer tilrettelagt med udgangspunkt i jeres behov. Vi afvikler selv kurserne og/eller udvælger samarbejdspartnere som kan styrke jeres udbytte.

Vi har stor erfaring i at samarbejde med nogle af danmarks største konsulenthuse på komplekse udfordringer.

Vejledning og rådgivning

Vi kan tilbyde vejledning og rådgivning i forhold til organisationsudvikling. Før I igangsætter større udviklingstiltag, kan vi bidrage med relevante input som kan styrke jeres resultater.

Facilitering

Facilitering af innovative projekter hvor kompleksitet kan udfordre resultaterne. Her kan vi med succes bidrage til at innovation blomstrer og resultaterne opnås.Vi har stor erfaring i tværfunktionelle innovationsprojekter.

Analyser og testværktøjer

Vi tilbyder værdifulde erhvervspsykologiske testværktøjer og andre analyseværktøjer som understøtter proces og resultater.