PRIVATLIVSPOLITIK

Når du deler dine personoplysninger med Target People, er det af afgørende betydning for os at beskytte de personoplysninger, som angives af besøgende på vores website. Vi beskytter og behandler personoplysningerne i henhold til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesloven.

Dataansvarlig i henhold til Databeskyttelsesloven
Target People/v. Per Tørslev
CVR 25727568
Strandtoften 4, 5600 Faaborg
Tlf. 42 77 01 16

Tekniske oplysninger
Target People anvender webstatistik og cookies med det formål at forbedre brugeroplevelsen på vores website og målrette vores annoncering. Vi samler oplysninger om flg.:
• Dato og tid for, hvornår webstedet besøges
• IP-adresser (Internet Protocol),
• Den internetadresse, som de besøgende linkede fra
• Hvilke side der besøges
• Hvilket styresystem besøgerne anvender
• Hvilke apparater, der bruges til at besøge webstedet
• Det materiale du sender til eller henter fra webstedet

Cookies
Når du besøger vores hjemmeside, lægger vi en fil (cookie) på din computer, mobil eller tablet. Ved hjælp af denne cookie genkender vi din computer og indhenter derved information om, de sider og funktioner, du besøger.

Det er vigtigt at forstå, at vi hverken via cookies eller webstatistikken kan se, hvem du er, hvor du bor eller om din computer anvendes af dig eller andre. Cookies er desuden ganske uskadelige og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Vi bruger ikke cookies til noget andet formål end dem, der er beskrevet her, og bruger dem heller ikke til at indsamle oplysninger til noget andet formål. Du kan indstille din computer til at afvise cookies.

Personfølsomme data
Target People registrerer kun personfølsomme oplysninger, når dette er nødvendigt for at kunne overholde de juridiske forpligtelser og kun i det omfang, at der er givet samtykke, eller det på anden måde er tilladt eller påbudt ved lov.

Vi indsamler flg. personoplysninger:
Navn, adresse, telefon, mail, LinkedIn Url, eksamens- og kursusbeviser, CV samt foto.

Indsamlingen sker med henblik på at kunne gennemføre rekrutterings- og rådgivningsopgaver aftalt med kunder, der geografisk er placeret i Danmark. Oplysninger indhentes via almindelige gængse offentlige kanaler samt via kandidatens oplysninger.

Virksomheden HR-ON varetager sikkerheden vedr. ansøgninger til stillinger og CV-Bank.

Dine rettigheder

• Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, Target People har registreret om dig.
• Du kan til en hver tid få dine oplysninger slettet, medmindre disse er arkiveret som følge af en rekrutteringsproces, hvor du er blevet ansat hos en kunde. Vi har i så tilfælde behov for dine oplysninger i den garantiperiode der er indgået med kunden.
• Du har ret til ”data portabilitet” og du kan få dine oplysninger levereret i et læsbart format. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
• Har du oprettet dig via CV-Databasen kan du på et hvert tidspunkt logge dig ind og rette i eller fjerne de indtastede oplysninger.
• Du kan til enhver tid kontakte Target People, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
• Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt.

Klage kan indgives på www.datatilsynet.dk