FACILITERING

STRATEGI, PROJEKTER OG PROCESSER

Som facilitator er den primære opgave at sikre, at deltagerne kan holde deres fokus på indholdet og derved opnå ekstraordinære resultater.

Target People tilbyder vejledning, rådgivning og hjælp til at udvikle og implementere strategier. Vi er gode til at få ting til at virke, ved at få mennesker til at forstå hinanden.

Vi tilbyder at styrke succesraten i projektstyring af komplekse samarbejder, via et dynamisk og vedholdende møde med kunden.

Vi understøtter innovative udviklingsprocesser med fokus på mødeledelse, produktudvikling og forandringsledelse.

Facilitering og projektledelse

Med en stor erfaring og knowhow i at få projekter og innovative udviklingsforløb til at lykkes, er Per Tørslev en god sparringspartner for de fleste organisationer.

Facilitering betyder “at gøre det let” og der er ofte behov for en neutral processtyrring såfremt vi ønsker ekstraordinære resultater for vores kunder og samarbejdspartnere.

Ledelse af projekter foregår i et tæt og fortroligt samarbejde mellem kunde og Target People.

Vi skal etablere et fælles dedikeret ejerskab hos deltagerne, ellers kommer vi ikke i mål.

Forankring

At lykkes med en strategiudvikling og andre udviklingsprocesser forudsætter kompetencer i forandringsledelse. Ellers kommer vi ikke i mål med implementeringen.

Strategisk omtanke drejer sig om at sikre en kobling mellem strategi, kultur og individ.

Udviklingen af en strategi eller en projektbeskrivelse er kun starten – ikke slutningen.

Kompleksitet

Mange udviklingsprojekter er komplekse. Derfor forudsætter det ofte at mange parallelle processer afvikles samtidig. Ellers kommer vi ikke i mål.

Det at kunne nedbryde komplekse projekter og kommunikativt gøre det overskueligt for deltagerne er ofte en udfordring. Her kan facilitatoren være inspirator og ansvarlig. Facilitatoren  sikrer at deadlines overholdes, at tidsplaner overholdes og at beslutninger eksekveres.

Kompleksitetopstår i dag ofte fordi vi skal håndtere opgaver hvor vi langtfra har vished om hvor vi skal hen og langt fra er enige om hvor vi skal hen.

Strategisk omtanke og udvikling

Når mange interessenter skal samarbejde om innovative udviklingsprojekter eller udarbejde en strategi, så forudsætter det ofte at deltagerne over længere tid skal fastholde fokus, engagement og etablere ejerskab for et fælles mål.

Strategiudvikling, innovative projekter og tværfunktionelle samarbejder ledes og forankres bedst med en ekstern facilitator. Facilitatoren sikrer det gode samarbejde, kvalitetssikrer processen og udvælger virkningsfulde værktøjer som matcher opgavens og gruppens behov.

Facilitering drejer sig om at gøre det let. Ved at en facilitator fokuserer på samarbejdsklimaet og processen, så kan deltagerne fokusere 100 % på indholdet og de ekstraordinære reultater.

Strategisk omtanke handler om at tænke strategien ind i den rette kontekst før vi går i gang. Hvem skal deltage i udviklingen af strategien? Hvordan skal den kommunikeres ud? Vil den skabe ejerskab i kulturen og hos den enkelte? Hvordan vil vi opnå ejerskab?

Per Tørslev har stor erfaring i at arbejde med udvikling af strategier i samarbejde med private virksomheder. Her bidrager han med løsninger i forberedelsen, således at strategien er tænkt ind i helheden.  Når strategien udvikles, så virker han som facilitator og styrer deltagerne trygt igennem processen.

Målet med strategien er ekstraordinære resultater.

Projekter og tværfunktionelle opgaver på tværs af organisatoriske grænser er udfordrende og komplekse at lede. Specielt når de strækker sig over længere tidsperioder og forudsætter involvering af mange parter undervejs.

Per Tørslev kan vejlede og rådgive i projektplanlægning og/eller som projektleder (facilitator).

Hvad tilbyder vi?

  • Styring af tværfunktionelle innovationsprojekter hvor forskellige parter skal samarbejde, velvidende at der er divergerende interesser i projektet.
  • Strategiudvikling med fokus på implementering og kommunikation af strategien. Det svære er ofte ikke at opstille KPI’er, men at eksekvere dem og at skabe ejerskab for strategien.
  • Projektledelse af fx OPP projekter hvor fx kommune, virksomheder og frivillige organisationer indgår.
  • Vejledning og rådgivning til lederteams om strategiudvikling, involvering og implementering.
  • Kurser i facilitering og mødeledelse

TARGET PEOPLE TILBYDER OGSÅ

Online test

Online test, personlige rapporter, personlige samtaler og gruppepræsentationer.

Teamkompasset

Teamkompasset, arbejdskæden og teamdiamanten er effektive værktøjer til forståelse af gruppekulturen.

JTI

JTI kan med succes anvendes til udvikling af såvel nyetablerede og velfungerende teams. Projektteams kommer godt fra start med et JTI forløb.

Analyseværktøjer

Per er ligeledes certificeret i andre analyseværktøjer som kan styrke fundamentet – fx Decision Styles og Karrieremodellen.