TEAMUDVIKLING

EJERSKAB OG ANSVARLIGHED FOR RESULTATER

Et professionelt håndboldhold skaber kun ekstraordinære resultater når spillerne bruger hinandens styrker og forskelle.

På samme vis skaber et team kun bedre problemløsninger og innovative resultater, når lederen og teamet formår at sætte teamets forskelle i spil.

Nøglen til succes findes i gruppekulturen.

Involvering

Såvel private- og offentlige organisationer oplever i dag et stigende behov for involvering af medarbejdere tidligere i udviklingsprocesser. Ligeledes begynder tværfunktionelle samarbejder at finde mere og mere indtog i vores organisationer.

Tværgående aktiviteter bliver til strategiske fokusområder som forudsætter et paradigmeskifte i vores teamopfattelse.

Co-Creation bestyder samskabelse og fokuserer på at få viden frem på tværs af organisationen.

Teambuilding

Teambuilding er et effektivt værktøj til at få åbnet op for gode dialoger og reflektion over hvad et godt teamwork betyder for organisationen og trivslen.

Vi tilbyder mange virkningsfulde øvelser, som kan anvendes på vores kurser og seminarer.

Teambuilding kan foregå inde og ude og skaber de uformelle relationer som er afgørende for tillid, tryghed og forståelse af hinandens forskelligheder.

Læring, bevægelse og humør er i fokus.

JTI

Jungs Typeindex er et internationalt akkrediteret værktøj som med succes kan anvendes på vores kurser med fokus på teamudvikling.

Vi får et fælles sprog og etableret en anerkendelse af vores forskelligheder.

JTI kan give bud på hvordan teamet kan arbejde med effektive møder, kommunikation og beslutninger med succes.

Teams har forskellige udviklingsniveauer. Ofte finder vi ud af at der er et stort uudnyttet potentiale i teamet.

Når teams lykkes

En motiverende ledelse, klare kommunikerbare retninger og en struktur som er fleksibel er afgørende parametre for succes med teams.

Det gode samarbejde er aldrig en selvfølgelighed. Det er hårdt arbejde at fastholde gode vedvarende relationer og et forpligtende samarbejde.

Alligevel er det umagen værd. For værdien af den rigtige gruppekultur er uundværlig for organisationen.

Hvad tilbyder vi ?

  • Seminarer og kurser med fokus på kultur- og teamudvikling på alle niveauer
  • Facilitering af kulturudvikling i organisationen
  • Teambuilding i en faglig kontekst
  • Erhvervspsykologiske værktøjer som understøtter ledelse og resultater
  • Teamprofiler, rådgivning, vejledning og coaching

TARGET PEOPLE TILBYDER OGSÅ

Gruppedynamik

Når vi arbejder med teamudvikling, så vil teamet opnå forståelse af hvilken gruppedynamik som teamet foretrækker.

Teambuilding

På 3 timer teambuilding kan vi opnå flere relationer i gruppen, end der ellers skabes på et helt år.

JTI

JTI kan med succes anvendes til udvikling af såvel nyetablerede og velfungerende teams. Projektteams kommer godt fra start med et JTI forløb.

Analyseværktøjer

Per er certificeret JTI, Decision Styles og Karrieremodellen. Alle kan med succes anvendes på kurser.