JTI JUNGS TYPEINDEX

NÅR SAMARBEJDSPSYKOLOGI ER AFGØRENDE

Når vi ønsker at udvikle effektive teams, så forudsætter det en forståelse af de forskellige præferencer som teammedlemmerne bidrager med.

Jungs Typeindex (JTI) er et af verdens mest valide analyse værktøjer til at understøtte udvikling af samarbejde og kommunikation i en organisation.

Opnå fokuserede teams, øg motivationen og skab resultater som gør en forskel.

Opnå effektive teams.

CfL certificeret

Per Tørslev har med sin store erfaring og professionelle tilgang til JTI, opnået status som JTI ambassadør hos CfL.

Per er ligeledes certificeret i Teamkompasset og har videreuddannet sig i Jungs Psykologi.

JTI giver den enkelte en unik forståelse af egne præferencer.

4 dimensioner

Der arbejdes med fire dimensioner og 16 persontyper i analyseværktøjet.

Opnå indsigt i hvordan den enkelte bidrager i samarbejdet og hvorfor samspillet med andre personprofiler kan være udfordrende.

Med JTI værktøjet får vi teamets forskelligheder i spil. Hvilke præferencer foretrækker den enkelte egentlig såfremt hun selv kunne vælge? På arbejdspladsen observerer vi oftest kun hinandens adfærd og bemærker ikke de underliggende forskelligheder.

Alle personprofiler er ligeværdige og der findes
ingen forkerte profiler.

Personlige samtaler

Der kan arbejdes med JTI på flere niveauer. Vi anbefaler altid personlige samtaler som en del af vores kurser.

Den individuelle samtale giver en fordybelse som ikke kan opnås i plenum.

Vi opbygger altid JTI forløb tilpasset jeres kontekst.

High performance teams, udnytter netop de forskelle som teamets medlemmer tilbyder.

Test/Analyseværktøj

Samarbejdspsykologi kan give svar på mange af de udfordringer som teams skal håndtere. Det er i gruppekulturen at vi finder svarene på hvorfor nogle teams lykkes mens andre fejler.

Vores adfærd på arbejdspladsen er en kombination af vores præferencer (den vi egentlig foretrækker at være) og vores kompetencer (noget vi har tillært os).

Med JTI online testen kan vi adskille disse to elementer og herved fx give svar på hvorfor vi som mennesker handler, tænker og kommunikerer forskelligt.

Kan vi knække kulturnøglen i vores team, så har vi mulighed for at etablere et unikt samarbejde som markant vil styrke vores resultater og vores trivsel.Kontakt os for forslag til opbygning af kurser/forløb.

Hvad tilbyder vi ?

  • Online test, personlige rapporter, personlige samtaler og gruppepræsentationer
  • Teamkompasset, arbejdskæden og teamdiamanten
  • Kurser med fokus på team og kulturudvikling
  • Facilitering af projektteams og tværfunktionelle teams
  • Per er også certificeret i Belbin og DISC

TARGET PEOPLE TILBYDER OGSÅ

Online test

Online test, personlige rapporter, personlige samtaler og gruppepræsentationer.

Teamkompasset

Teamkompasset, arbejdskæden og teamdiamanten er effektive værktøjer til forståelse af gruppekulturen.

JTI

JTI kan med succes anvendes til udvikling af såvel nyetablerede og velfungerende teams. Projektteams kommer godt fra start med et JTI forløb.

Analyseværktøjer

Per er ligeledes certificeret i andre analyseværktøjer som kan styrke fundamentet – fx Decision Styles og Karrieremodellen.