SAMSKABELSE

ET STRATEGISK TVÆRFUNKTIONELT SAMARBEJDE

Hvordan leder vi bedst processerne omkring samskabelse på tværs af funktionelle og organisatoriske grænser?

Det tværgående samarbejde udfordrer i stadig højere grad såvel private og offentlige organisationer. Derfor er der behov for at revurdere måden vi tænker samarbejde på. Der er behov for en ny erkendelse af såvel samarbejds- og ledelsesformer.

Vi tilbyder afvikling af seminarer, Camps og kurser som udfordrer siloorganisationen og faggrænserne med et nyt strategisk syn på samarbejdsbegrebet.

Et opgør med silotanken

Organisationens siloer, sektorer og afdelinger kan idag være en barriere for at kunne agere hensigtsmæssigt i forhold til kunder og i forhold til forankring af strategien i organisationen.

Nye krav til tempo, teknologi, vidensdeling og fælles ansvar for resultater kan gøre det nødvendigt at udfordre eksisterede systemer med innovative tiltag.

Innovative Camps kan styrke ejerskabet for fælles mål.

Co-Creation

Co-Creation betyder samskabelse.

Grundtanken er at viden er til for at blive brugt og at alt viden skal frem.

Det karakteristiske ved tværgående projekter er oftest: At ingen ville kunne skabe resultaterne alene. Det er kun ved at få etableret en samarbejdsform som ligeværdigt sikre den fælles ide, at vi kan lykkes. Dette er netop essensen i Co-Creation.

Barrierespillet er et eksempel på et strategisk værktøj til at skabe nye løsninger, et nyt produkt eller en ny service.

Målet er at alle arbejder mod samme mål.

Kompleksitet

Samarbejde på tværs af organisatoriske grænser er forbundet med stor kompleksitet. Mange faktorer kan hæmme dynamikken og hindre de rette resultater.

Et tværfunktionelt samarbejde stiller nye krav til ledelse. Denne erkendelse er afgørende for succes.

Lad dig inspirere med udfordrende seminarer og faglig sparring. 

Facilitering

Samskabelse og samarbejde på tværs er ofte kendetegnet ved divergerende interesser mellem parterne, markante ressource- og magtforskelle samt uhensigtsmæssige og forskelligartede forventninger til ledelse, struktur og proces.

Det er ikke sjælendt en både tidskrævende og konfliktuel affære som opleves som en forhindring for at komme igang med at udføre det “egentlige arbejde”.

Flere og flere offentlige og provate organisationer arbejder i dag på tværs af deres egne organisatoriske grænser, for herved succesfuldt at kunne udføre opgaver og fuldføre mål. Andre igangsætter innovative samarbejder med kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Måske er det på tide at få det rette strategiske fokus på dette område?

Hvad tilbyder vi ?

  • Facilitering af innovationsprojekter og tværgående projekter som typisk vil blive styrket ved ekstern ledelse.
  • Vejledning, rådgivning og træning i facilitering af samskabelsesprojekter
  • Tilrettelæggelse og afvikling af workshops, seminarer og innovative udviklingsprocesser
  • Samskabelse på tværs af kunder, samarbejdspartnere og ledergrupper

TARGET PEOPLE TILBYDER OGSÅ

Online test

Online test, personlige rapporter, personlige samtaler og gruppepræsentationer.

Teamkompasset

Teamkompasset, arbejdskæden og teamdiamanten er effektive værktøjer til forståelse af gruppekulturen.

JTI

JTI kan med succes anvendes til udvikling af såvel nyetablerede og velfungerende teams. Projektteams kommer godt fra start med et JTI forløb.

Analyseværktøjer

Per er ligeledes certificeret i andre analyseværktøjer som kan styrke fundamentet – fx Decision Styles og Karrieremodellen.