NEO-PI-3

TEST- OG ANALYSEVÆRKTØJ TIL REKRUTTERINGSPROCESSER OG UDVIKLINGSSAMTALER

NEO-PI-3 er et dybdegående og professionelt test- og analyseværktøj, der anvendes internationalt af psykologer og fagpersoner.

NEO-PI-3 udspringer af 5 faktormodellen, også kaldet “the big five”. Årtiers forskning i personlighedstræk ligger til grund for værktøjet.

Hos Target People anvender vi NEO-PI-3 til ansættelsessamtaler og i forbindelse med udviklingssamtaler – fx facilitering af lederteams.

Hvad er en personlighed?

“Dimension af individuelle forskelle i tendensen til at have bestemte mønstre i ens tanker, følelser og handlinger”.

Costa & McCrae 1992

Værdiskabelse

Inden for personlighedstestning er NEO-PI-3 og den teoretiske baggrund fra 5-faktormodellen blandt de mest anerkendte og udbredte videnskabelig dokumenterede målinger af personlighed.

Den består af 240 spørgsmål. Der måles på 5 dimensioner og hver dimension har 6 facetter.

NEO-PI-3 sikrer den omhyggelighed og grundighed dere ofte er afgørende i ansættelsessamtaler og i udviklingssamtaler.

5 dimensioner

  • Emotionelle reaktioner
  • Ekstroversion
  • Åbenhed
  • Venlighed
  • Samvittighedsfuldhed

Anvendelse

Hos Target People er vi certificeret i NEO-PI-3

Ansættelsessamtaler

Vi anbefaler altid to samtaler og anvendelse af testværktøj mellem første og anden samtale.

Med NEO-PI 3 tilbyder vi et testværktøj der er grundig i forhold til at sikre det bedst mulige syn på en kandidats personlighed. Grundigheden i NEO-PI-3 giver mulighed for at bemærke blinde sider hos en kandidat og ligeledes at blive be/afkræftet i formodninger.

Som virksomhed tilbyder vi også at bistå med testning af kandidater som supplement til virksomhedens egen ansættelsesproces.

Vi tilbyder også DISC- personprofil hvis virksomheden er mere tryg ved dette værktøj.

Udviklingssamtaler

Individuel ledersparring – her er NEO-PI-3 velegnet som et udgangspunkt for sparring

Facilitering af lederteams – her er NEO-PI-3 et dybdegående værktøj til at sikre det fælles sprog og teamets blindesider/forcer.

Test/Analyseværktøj

En hver person og en hver organisation er unik. Derfor er indsigt og kendskab til vores personlige præferencer vigtige. Det skaber et fælles sprog og det hjælper os til at forstå de udfordringer vi har, herunder at møde disse udfordringer til fordel for individ og organisation,

Vi motiveres forskelligt og derfor har vi forskellige forventninger til strategi, struktur, vurderinger og belønninger. NEO-PI-3 er trækpsykologiens “formel 1”.

Det er et skarpt værktøj når vi ansætter. Med 30 facetter så er det et omhyggeligt og dybdegående testværktøj som undersøger vores personlighed fra mange vinkler. Herved får vi gode bud på om kandidaten er den rette til netop vores organisation og vores rejse.

Hvad tilbyder vi?

  • Testning i forbindelse med rekrutteringsprocesser
  • Online test, personlige rapporter og gruppepræsentationer
  • Udviklingssamtaler, vejledning og rådgivning
  • Facilitering af lederteams/projektteams

TARGET PEOPLE TILBYDER OGSÅ

Online test

Online test, personlige rapporter, personlige samtaler og gruppepræsentationer.

Teamkompasset

Teamkompasset, arbejdskæden og teamdiamanten er effektive værktøjer til forståelse af gruppekulturen.

JTI

JTI kan med succes anvendes til udvikling af såvel nyetablerede og velfungerende teams. Projektteams kommer godt fra start med et JTI forløb.

Analyseværktøjer

Per er ligeledes certificeret i andre analyseværktøjer som kan styrke fundamentet – fx Decision Styles og Karrieremodellen.