KARRIEREMODELLEN

TESTVÆRKTØJ TIL KARRIERE OG KULTURFORSTÅELSE

Hvad er en karriere egentlig?

Hvad motiverer os og hvordan oplever vi egentlig vores egen kultur?

Mange bliver overrasket over hvor forskelligt vi egentlig oplever den “gode karriere” og hvor forskelligt vi oplever den organisationskultur vi er en del af.

Med Karrieremodellen kan den enkelte og organisationen opnå en platform for forståelse af organisationens kultur og den enkeltes syn på hvad der vil gavne egen karriereudvikling.

Karrieremodellen er velegnet til at koble strategi, kultur og individ.

Karriere og motivation

Michael Drivers 20 års forskning er grundlaget for “Decision Dynamics karrieremodel”.

Mange mennesker vælger en karriereretning ud fra hvad de tror er rigtigt. Først efterfølgende går det op for dem, at det faktisk er noget helt andet som motivere dem.

Et analyseværktøj som karrieremodellen er velegnet til at forstå og anerkende hvad der driver den enkelte i organisationen.

Motivation er den væsentligste enkeltfaktor når vi har fokus på karriere og kultur.

Leadership Pipeline

Ledelsesniveauet i en organisation stiller forskellige krav til karrierestile.

Alt efter hvilket ledelsesniveau vi er placeret på, så skal vi såvel aflære og til lære nye vaner.

Der er mulighed for at benchmarke med Leadership Pipeline.

4 retninger

Karrieremodellen opererer med 4 retninger.

Eksperten, den lineære, den udvidende og den episodiske.

Hver af disse retninger har deres specielle kendetegn, som oftest fremgår af den måde personen tænker og handler på. Hvor længe kan vi forvente at personen bliver i organisationen? Hvad vil motivere vedkommende? Hvordan vil personen gerne belønnes?

Et unikt redskab til vejledning og rådgivning af ledere og nøgle medarbejdere.

Test/Analyseværktøj

En hver organisation understøtter typisk en eller to karriereretninger – og disse er ikke altid i overensstemmelse med strategien eller de centrale medarbejdere som skal drive organisationen. Derfor giver det mening af opnå kendskab til et værktøj som Karrieremodellen.

Når du hører sætningen: “Peter han har gjort en god karriere….”, hvad tænker du så egentlig?

Mange bliver overrasket over at vi som ledere og medarbejdere faktisk har en meget forskellig opfattelse af hvad dette indebærer. Vi bliver også overrasket over at vi ofte ikke selv motiveres af det billede vi selv har af, hvad “en god karriere er”.

Vi motiveres forskelligt og derfor har vi også forskellige forventninger til strategi, struktur, vurderinger og belønninger. Og disse 4 faktorer er langtfra altid i overensstemmelse med hinanden i en given organistion. Dette skaber uhensigtsmæssige uoverensstemmelser i dagligdagen.

Karrieremodellen er som navnet angiver, en model (test) som kan give den enkelte et billede af hvilken karriereretning og organisationskultur som forventeligt vil motivere mest. Testen er velegnet til talentudvikling, ledergrupper og teams som arbejder  med stor afhængighed af hinanden.

Testen kan ligeledes med succes anvendes som optakt til en strategiproces, da deltagerne herved starter med at fokusere på hvad der er vigtigt for deltagerne og hvordan organisationen skal defineres.

Hvad tilbyder vi?

  • Personlige samtaler, gruppedialoger med udgangspunkt i karrieremodellen
  • Online test, personlige rapporter og gruppepræsentationer
  • Talentudvikling, vejledning og rådgivning
  • For ledergrupper kan resultaterne benchmarkes op i mod ledelsesniveau (Leadership Pipeline)
  • Strategiudvikling
  • Udarbejdelse af kulturprofil af organisationen

TARGET PEOPLE TILBYDER OGSÅ

Online test

Online test, personlige rapporter, personlige samtaler og gruppepræsentationer.

Teamkompasset

Teamkompasset, arbejdskæden og teamdiamanten er effektive værktøjer til forståelse af gruppekulturen.

JTI

JTI kan med succes anvendes til udvikling af såvel nyetablerede og velfungerende teams. Projektteams kommer godt fra start med et JTI forløb.

Analyseværktøjer

Per er ligeledes certificeret i andre analyseværktøjer som kan styrke fundamentet – fx Decision Styles og Karrieremodellen.