FORANDRINGSLEDELSE

NÅR VI SKAL MOBILISERE MENNESKER MOD NYE MÅL

Som ledere i danske virksomheder og offentlige institutioner skal vi blive dygtigere til at håndtere forandringsprocesser i organisationen. Så enkelt kan det udtrykkes.

Undervurderede forandringsprocesser har hver dag store konsekvenser for bundlinjeresultaterne.

Forandringsledelse drejer sig om at blive bedre til at eksekvere forandringer, etablere ejerskab i organisationen og herved opnå resultater som ellers ikke ville være blevet skabt.

Kurser i forandringsledelse gør en forskel og udvikler ledelseskulturen markant.

Return on investment

Træning i forandringsledelse er nok den investering som sikrer det største afkast i en hver organisation. Dygtig ledelse af udviklings- og forandringsprocesser er i fokus og målet er bundlinjeresultater.

Ledelsesrummet styrkes bl.a. ved at opnå sikkerhed i håndtering af transformationer og transitionsprocesser.

Har du klare og let kommunikerbare planer for din organisations forandringsprocesser?

Modstand mod forandring

Erhvervspsykologen Rick Maurer opererer med 3 former for modstand. Den kognitive, den emotionelle og den personlige.

Ved at anerkende den transition som forandringer skaber hos den enkelte og fokusere på holdningsmobilisering, så har vi mulighed for at udøve god forandringsledelse.

Følelser er en nødvendig medspiller i ledelse af forandringsprocesser.

Kommunikation

Dilemmaet er ofte kommunikation.

Udvikling og forandring forudsætter ledelse af kommunikationen. Igen, igen og igen. Kun herved opnår vi den commitment som er afgørende.

Vi skal kommunikere til såvel hoved, hjerte og ben og vi skal involvere medarbejderne i langt højere grad.

Nogle ledere tror at god information er nøglen. Disse ledere har ikke forstået hvad forandringsledelse drejer sig om.

Udvikling og forandring

Vores samfund og organisationer er i konstant forandring. “Alle vil fremskridt, men få vil forandringer.” Realiteten er at ingen fremskridt sker uden forandringer.

“Der findes ikke modstand mod forandringer, men modstand mod ledelse af forandringer.” Så enkelt og præcist udtrykker erhvervspsykologen Rick Maurer det. Vi er i dag ikke dygtige nok til at mobilisere mennesker og dette har store konsekvenser på vores bundlinje resultater.

Med kurser i forandringsledelse, så kan vi sikre de værdifulde værktøjer som forbedre succesraten i jeres organisation. Forandringsledelse er en af de mest værdifulde kompetencer for nutidens ledere. En kompetence som forudsætter evnen til at kunne lede på flere niveauer samtidig.

God forandringsledelse bevirker at implementeringen er i fokus og ikke forandringen. I dag mislykkes 2/3 af alle forandringsprocesser, så noget må vi kunne gøre bedre.

Kurser og seminarer med fokus på forandringsledelse tilrettelægges med udgangspunkt i din organisations behov.

Hvad tilbyder vi?

  • Et kursus i forandringsledelse har vejledende en varighed på 3-4 dage og inkluderer evt. testværktøjer.
  • Vejledning, rådgivning og facilitering af igangsatte forandringsprocesser i jeres organisation.
  • Udbyttet er konkrete værktøjer til proces og projektstyrring af forandringer i organisationen. Teorien er først og fremmest inspireret af John Kotter, Rick Maurer og William Bridges.

TARGET PEOPLE TILBYDER OGSÅ

Online test

Online test, personlige rapporter, personlige samtaler og gruppepræsentationer.

Teamkompasset

Teamkompasset, arbejdskæden og teamdiamanten er effektive værktøjer til forståelse af gruppekulturen.

JTI

JTI kan med succes anvendes til udvikling af såvel nyetablerede og velfungerende teams. Projektteams kommer godt fra start med et JTI forløb.

Analyseværktøjer

Per er ligeledes certificeret i andre analyseværktøjer som kan styrke fundamentet – fx Decision Styles og Karrieremodellen.