Hvad kan vi?

Strategi, kultur og individ

Vores indsatsområder befinder sig i spændet mellem strategi, kultur og individ.

I den tætte dialog med kunden screener vi et evt. behov og forventningsafstemmer hvor indsatsen giver det bedste udbytte. Vi kan fokusere indsatsen direkte på enten strategi-, kultur- eller individniveau. Eller vi kan fokusere på spændeviden mellem de 3 områder.

Organisationskapitalen: 

Samspillet mellem vores kultur og strategien er afgørende for vores resultater. Målet må være at kulturen understøtter strategien.

Kompetencekapitalen:

Har vi i organisationen de kompetencer der skal til for at vi kan lykkes? Forandringer i organisationen stiller altid krav til en analyse af vores kompetencer. Aflæring/tillæring.

Motivationskapitalen

Når et menneske ser mening, så påtager hun sig ejerskab. Holdningsmobilisering, samarbejde, relationer og ejerskab er afgørende for den enkeltes rolle i organisationen og for hvordan gruppedynamikken i kulturen kan blomstre.

Hvad kan vi?

Rekruttering og headhunting

Vi er en stærk og seriøs samarbejdspartner inden for rekruttering og headhunting. Vi har fokus på leverancekvalitet og værdiskabende processer i samarbejdet.

Kurser og seminarer

Kurser tilrettelagt målrettet din virksomhed. Vi arbejder i spændet mellem organisation, kultur og individ.

Facilitering

Facilitering af innovative projekter hvor kompleksitet kan udfordre resultaterne. Her kan vi med succes bidrage til at innovation blomstrer og resultaterne opnås.Vi har stor erfaring i tværfunktionelle innovationsprojekter.

Analyser og testværktøjer

Vi tilbyder værdifulde erhvervspsykologiske testværktøjer og andre analyseværktøjer som understøtter proces og resultater.