LEDERUDVIKLING

LEDELSESRUMMET I ORGANISATIONEN SKAL VÆRE PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN

Ledelsesrummet i mange organisationer er under pres. Og samtidig er god ledelse organisationens vigtigste råstof. Dette dilemma skal løses.

Sker udviklingen i organisationen med afsæt i visioner og strategier? Agerer den enkelte leder ud fra en helhedsforståelse? Skaber lederen mulighed for at bidrage med ideer til udvikling?

Svarene på disse og andre spørgsmål er fundamentet for god ledelse.

Forandringer

Rick Maurer siger meget rammende: “Ingen mennesker er imod forandringer, men de er imod måden forandringer ledes på”.

Ledelse drejer sig i høj grad om at mobilisere mennesker mod et fælles mål.

Ledelse er også at få innovationen i organisationen til at blomstre således at vi både kan fokusere på driften i dag og de krav der stilles til vores organisation i morgen.

Kurser tilrettelægges med udgangspunkt i jeres organisations behov.

Ledelsesrummet

Ledelse er et valg og ikke en uddannelse.

Udfordringen for mange ledere er at få etableret det ledelsesrum som ledersituation forudsætter. Dette er ofte en svær balance. For ikke altid går motivation og behov hånd i hånd.

Meget tyder på at de ledere som kan håndtere flere ledelsesstile har lettere ved at agere i dagens samfund.

Hvordan leder jeg bedst i gråzonen mellem strategi, kultur og individ når vi uafbrudt er under forandring?

Lær at udfordre de dilemmaer som begrænser dit ledelsesrum.

Værktøjer

Ofte efterspørger vi værktøjer.

Nogle gange er det dog også nødvendigt at stoppe op og fokusere på hvem jeg er og ikke hvad jeg gør.

Din personlige stil og din forståelse af hvilke egenskaber som skal bringes i spil på et givent ledelsesniveau er den mest værdifulde kompetence i ledelse.

Erhvervspsykologiske værktøjer, ledelsesteori, dilemmatræning, dialoger, cases og erfaringsudveksling er forskellige tilgange til at understøtte den enkeltes ledelsesrum.

For et lederteam er åbenhed og relationelle elementer ligeledes afgørende.

Vi tilbyder valide ledelsesværktøjer på vores kurser.

God ledelse

En god leder former fremtiden, får tingene til at ske, engagerer sig i nutidens talentmasse og investerer tid i udvikling af sit eget ledelsesrum.

Vi har alle mødt den gode leder, men det er rigtig svært at sætte ord på præcist hvad der er der kendetegner hende. Hvorfor er der nogle ledere som lykkes og samtidig virker ubesværede? Hvordan kan vi være mere nysgerrig efter, hvad det præcist er disse gør?

Da en organisation er sat i verden for at skabe resultater og da ledelse er et valg, så er ledelse også fyldt med dilemmaer. God ledelse er at kunne håndtere disse dilemmaer og eksekvere beslutninger.

Et godt udtryk for god ledelse er:

“Målet må være at eksekvere handlinger i dag, som ikke forhindrer at vi kan eksekvere de handlinger vi skal i morgen”

Som leder skal du kunne håndtere at koble strategi, kultur og individ. På vores kurser arbejder vi med at udvikle den enkeltes ledelsesrum. Vi sammensætter indholdet på kurserne ud fra en grundig dialog med kunden.

Hvad tilbyder vi

  • Seminarer og kurser med fokus på lederudvikling på alle niveauer
  • Facilitering af ledelsessamarbejdet i organisationen
  • Leadership Pipeline
  • Forandringsledelse, eksekverende ledelse m.m.
  • Strategiudvikling
  • Rådgivning, vejledning og coaching

TARGET PEOPLE TILBYDER OGSÅ

Online test

Online test, personlige rapporter, personlige samtaler og gruppepræsentationer.

Teamkompasset

Teamkompasset, arbejdskæden og teamdiamanten er effektive værktøjer til forståelse af gruppekulturen.

JTI

JTI kan med succes anvendes til udvikling af såvel nyetablerede og velfungerende teams. Projektteams kommer godt fra start med et JTI forløb.

Analyseværktøjer

Per er ligeledes certificeret i andre analyseværktøjer som kan styrke fundamentet – fx Decision Styles og Karrieremodellen.